Furnizare seminte de floarea soarelui si porumb | Profit 360

www.profit360.ro www.business-in-romania.com Cel mai complex portal de afaceri din Romania

 
 

Furnizare seminte de floarea soarelui si porumb

Postat la: 05.03.2014
 

Detaliu invitatie
Tip legislatieOUG nr.34/2006
Autoritate contractantaStatiunea de cercetare dezvoltare-agricola Lovrin
Numar invitatie358038 / 04.03.2014
Denumire contractFurnizare seminte de floarea soarelui si porumb
Stare proceduraIn Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)   DESCRIERE
I.1.1)   Sediul social
Statiunea de cercetare dezvoltare-agricola Lovrin 
Cod fiscal:  RO 9179830,   Adresa:  Lovrin str.Principala,Nr.200, Lovrin,  Telefon:  0256381401,  Fax:  0256381404
I.1.2)   Adresa la care se transmit ofertele:
Lovrin str.Principala,Nr.200, Lovrin, Romania, cod postal: 307250, telefon:+40 256381401, fax:+40 256381404, persoana de contact:Livius Pop
I.1.3)   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
SCDA Lovrin str.Principala nr.200
I.2)   TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA
I.2.1)   Tip Autoritate SectorialNu
I.2.2)   Tip ActivitateAltele (cercetare dezvoltare)
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)   DESCRIERE
II.1.1)   Denumire contract:
Furnizare seminte de floarea soarelui si porumb
II.1.2)   Tip contractFurnizare
II.1.3)   Modalitatea de atribuireUn contract de achizitii publice
II.1.5)   Obiectul contractului:
Achizitionare de seminte de fl.soarelui si porumb necesare infintarii acestor culturi in cadrul sectorului de cercetare cit si dezviltare.in 2014
II.1.6)   CPV03111000-2 - Seminte (Rev.2)
II.1.7)   Impartire pe loturiDa
II.2)   CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI / ACORDULUI CADRU
II.2.1)   Valoare estimata165,600 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)   CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1)   Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare A fost solicitata garantia de participare in valoare totala pe toate loturile de 1670,00 lei.Garantia de participare se constituie, pentru fiecare lot in parte, prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, în cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire; in orice situatie, dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor”. . Contul: RO66TREZ6275009XXXOO1168 TREZORERIA Timisoara. Dupa cum urmeaza : Lot 1 – 410 lei. Lot 2 – 530 lei Lot 3 – 460 lei Lot 4 – 270 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare - 30 zile de la data limita de depunere a ofertelor.Cursul leu/valuta curs BNR la data limita depuneri ofertei.
 
III.2)   CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)   Criterii de calificare
Criterii de calificare
Denumire  
Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei  
 Descriere: - declaratia privind eligibilitatea(formular 1) - declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 181 din oug 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare(formular 2) - declaratie cu privire la neincadrarea in prevederile art 69^1 din oug 34/2006,cu modificarile si completarile ulterioare (formular 3)Persoanele cu functie de decizie de la SCDA.Lovrin :Dir.dr.ing.Tarjoc Fanel Constantin,ing.sef.Alexandru Ioan,ing.sef Toma Ioan,ec.Pop Livius birou achizitii publice,secretara ing.Babos Anca, - certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform ordinului 314/2010(formular 4) - certificate fiscale privind taxele si impozitele locale si catre stat,precum si a contributiei pentru asigurarile sociale de stat din care sa reiasa ca nu exista datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(in original/copie legalizata/copie vizibila cu mentiunea"conform cu originalul") -Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, în original sau copie.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are codul CAEN asociat obiectului contractului. - Persoane juridice/fizice straine Documente care dovedesc o forma de înregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere professional , conforme legilor tarii de rezidenta a ofertantului.
 
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)   PROCEDURA
IV.1.1)   Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)   Modalitate de desfasurareProcedura offline
IV.2)   CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1)   Criteriu de atribuirePretul cel mai scazut
 
IV.2.2)   Se va organiza licitatie electronicaNu
IV.3)   INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1)   Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)   Limba de redactare a oferteiRomana
IV.3.3)   Moneda in care se transmite oferta de pret-
IV.3.4)   Data limita de depunere a ofertelor12.03.2014 09:00
IV.3.5)   Data si ora deschiderii ofertelor12.03.2014 10:00
IV.3.6)   Data limita de valabilitate a ofertei30 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)   MOD DE FINANTARE
VI.1.1)   Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitareNu
VI.1.2)   Tip de finantareAlte fonduri 
Data expedierii prezentei invitatii04.03.2014 15:40

 
Afla cum poti pune reclama ta aici »
Afla cum poti pune reclama ta aici »

  • Micro-site de prezentare a afacerii
  • Adaugare nelimitata de produse si servicii
  • Oferte speciale si active de vanzare
  • Extindeti reteaua de francizati
  • Micro-site de prezentare a afacerii
  • Parteneri nationali si internationali
  • Bannere publicitare
  • Advertoriale
  • Insert in newsletter
   
Afla cum poti pune reclama ta aici »